Ta strona korzysta z cookies
Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie strony oraz w celach statystycznych, które pomagają nam w ulepszaniu witryny. Więcej info >
Skończyłaś/eś studia z zakresu Rachunkowości a może kurs i nie masz doświadczenia?

Masz głowę nabitą teorią, ale nie było okazji aby przekuć ją w praktykę?

Pracujesz w dziale księgowości i wykonujesz tylko część obowiązków księgowych?

A może zajmujesz samodzielne stanowisko, ale nie sporządzasz sprawozdania finansowego lub prowadzisz tylko spółkę handlową albo nie rozliczasz transakcji zagranicznych i operacji walutowych? 
Kurs Księgowego bilansisty
edycja 2023
jesteś w dobrym miejscu!
Kurs Księgowego-Bilansisty, który przygotuje Cię do Samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod czujnym okiem Karoliny Kaszubowskiej - szkoleniowca, biegłej rewident w latach 2003-2021 z ponad 20 - letnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych,
prowadzeniu ksiąg rachunkowych, doradztwie w rekrutowaniu oraz w szkoleniu pracowników działów f-k, a także w organizowaniu systemów kontroli wewnętrznej
i rachunkowości małych i średnich firm.

Karolina Kaszubowska od 2018 roku przeszkoliła już kilkaset osób w ramach dwóch podstawowych kursów - Księgowy - Bilansista
i Główny księgowy - dyrektor finansowy
a w jej webinarach wzięło udział kilka tysięcy księgowych!
Przeczytanie informacji zawartych na tej stronie będzie Twoją Najlepszą Inwestycją!
Stań się Odporny na zmiany na rynku pracy
i Spraw aby to Praca szukała Ciebie! 
System 6p - 6 kroków do samodzielnego księgowego
Z czego składa się kurs bilansisty?

 Kurs dostępny Online - 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na platformie kursowej!

Realizujesz we własnym tempie!

Kurs składa się ze 145 krótkich, ok. 15-20-minutowych lekcji, na które składają się:
1. Podstawy rachunkowości, które zapoznają Cię z przepisami ustawy o rachunkowości wraz z praktycznymi przykładami przedstawianymi w programie f-k.
  
2. Praca z programem finansowo - księgowym, podczas których dowiesz się jak:
     ✔Jak rozpocząć pracę z programem finansowo - księgowych

     ✔Jak wprowadzać i ujmować dokumenty zakupu, sprzedaży, kosztowe, listę płac czy dokumenty magazynowe - w ujęciu rachunkowym oraz na potrzeby podatku dochodowego oraz VAT

     ✔W jaki sposób dokonać importu dokumentów z innych systemów, jak np. systemu magazynowego

     ✔Jak uzgadniać konta księgowe z ewidencją analityczną, np. modułem rozrachunków, tabelą amortyzacyjną (np. w osobnym module lub arkuszu Excel), programem magazynowym itp.

     ✔Jak szukać błędów, w jaki sposób one powstają, jakie są ich przyczyny i jak je efektywnie skorygować

    ✔Jakie procedury należy wykonać na koniec roku aby prawidłowo przenieść salda do sprawozdania finansowego

3. Inwentaryzacja oraz sporządzania sprawozdania finansowego (jak sporządzić bilans i RZiS oraz Informację dodatkową na podstawie zestawienia obrotów i sald, co umożliwi prawidłowe zamknięcie roku w małej firmie.

4. Podstawy naliczania płac oraz składek ZUS w małej firmie.

Lekcje w formie Wideo będą kończyły się zadaniem do samodzielnego wykonania we własnym programie f-k lub zainstalowanym na potrzeby kursu - w wersji edukacyjnej lub demonstracyjnej, dzięki czemu w krótkim czasie opanujesz wszystkie podstawowe umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego!
Szczegóły kursu:
Co zawiera Kurs Bilansisty �
Stopień I 
Zaczynamy od Powtórki zagadnień podstawowych – przypomnisz sobie co to jest dziennik, zestawienie obrotów i sald, jak je uzgadniać, co to są konta aktywne, pasywne, aktywno-pasywne i wynikowe. Zagadnienia te zostaną przedstawione w programie finansowo-księgowym Rewizor aby ułatwić Ci ich praktyczne przećwiczenie w Twoim programie.

Część teoretyczna i praktyczna przeplatają się aby urozmaicić kurs i nie znużyć – lekcje, które zapoznają Cię z przepisami ustawy o rachunkowości są zobrazowane przykładami praktycznymi i zakończone quizami sprawdzającym zdobytą wiedzę aby stworzyć solidne podstawy dla umiejętności praktycznych.

Część główna - praktyczna – lekcje odbywają się z zastosowanie systemu f-k Rewizor, jak również z wykorzystaniem programu magazynowego Subiekt i arkuszy Excela.

W tej części nauczysz się:

1. ✅ Zakładać podmiot w programie f-k i ustalać parametry płatnika, takie jak sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy czy VAT

2. ✅ Ustalać wykaz kont księgowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

3. ✅ Wprowadzać i importować bilans otwarcia

4. ✅ Wprowadzać dokumenty księgowe – w tym faktury zakupu, sprzedaży, dokumenty magazynowe PZ, WZ, RW, PW itp. do systemu f-k – ustalać obowiązek podatkowy w podatku dochodowym oraz VAT, poznasz zasady funkcjonowania konta Rozliczenie VAT w przyszłych okresach

5. ✅ Rozliczać podatki – podatek dochodowy oraz podatek VAT – poznasz najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest potrzebna na stanowisku samodzielnego księgowego

6. ✅ Wprowadzać i amortyzować środki trwałe, w tym – praca na tabeli amortyzacyjnej w programie Excel oraz ustalać amortyzację podatkową – dowiesz się co to jest KŚT i jakie ma zastosowanie dla ustalenia amortyzacji podatkowej

7. ✅ Uzgadniać konta środków trwałych, umorzenia i amortyzacji z danymi w tabeli amortyzacyjnej

8. ✅ Ujmować w księgach faktury zaliczkowe oraz rozliczać po zakończeniu usługi/dostarczeniu towaru

9. ✅ Poznasz Podstawy pracy z programem magazynowym (na przykładzie programu Subiekt) aby właściwie kontrolować dane w nim zawarte a także weryfikować poprawność ich importu do systemu f-k

10. ✅ Uzgadniać stany i obroty magazynowe z danymi na kontach księgowych

11. ✅ Ustalać schematy importu danych z programu magazynowego do programu f-k oraz importować dokumenty magazynowe oraz sprzedaży

12. ✅ Uzgadniać dane pochodzące z innych programów/systemów z danymi ksiąg rachunkowych

13. ✅ Wprowadzać i odpowiednio ujmować w deklaracjach VAT transakcje międzynarodowe – WDT, WNT, import usług, usługi świadczone poza terytorium kraju

14. ✅ Rozliczać różnice kursowe – zarówno zrealizowane, jak również dokonywać wyceny walut na koniec roku, uzgadniać salda kont walutowych

15. ✅ Poznasz Podstawowe zasady sporządzania listy płac, ustalania składek ZUS i ujęcia w księgach.

16. ✅ Rejestrować operacje na kontach rodzajowych (zespół 4) 

17. ✅ Tworzyć schematy importu dokumentów, pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania

Stopień II

Tutaj również część teoretyczna i praktyczna przeplatają się a lekcje, które zapoznają Cię z przepisami ustawy o rachunkowości są zobrazowane przykładami praktycznymi i zakończone quizami sprawdzającym zdobytą wiedzę aby stworzyć solidne podstawy dla umiejętności praktycznych.

Część główna - praktyczna – lekcje odbywają się z zastosowanie systemu f-k Rewizor, jak również z wykorzystaniem programu magazynowego Subiekt i arkuszy Excela.

Z tej części nauczysz się:

18. ✅ Rozpoznawać różne rodzaje spółek prowadzących działalność gospodarczą oraz najważniejsze różnice, co ma praktyczne przełożenie m.in. na sposób prowadzenia ksiąg czy opodatkowania

19. ✅ Ustalać metodę wyceny środków pieniężnych w walutach obcych oraz wyceny rozchodów magazynowych – FIFO, LIFO, średnia ważona i szczegółowa identyfikacja cen oraz poznasz wpływ zastosowanej metody wyceny na saldo bilansowe

20. ✅ Uzgadniać konta księgowe z rejestrami VAT i sporządzać deklaracje VAT

21. ✅ Ujmować w księgach Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne i uzgadniać salda na koniec roku

22. ✅ Pracować z Modułem rozrachunków – uzgadniać stan rozrachunków w module rozrachunków z saldami księgowymi rozrachunków

23. ✅Ustalać odpisy aktualizujące zapasy, środki trwałe czy należności oraz rozwiązywać odpisy, ujmować likwidacje czy rezerwy

24. ✅  Poznasz podstawy programu Płatnik aby samodzielnie naliczać płace i składki ZUS w małej firmie

25. ✅ Uzgadniać rozrachunki z pracownikami, US, ZUS

26. ✅ Analizować niezgodności, przeglądać zapisy na kontach, zestawienia obrotów i sald, uzgadniać salda z wykorzystaniem arkuszy programu Excel

27. ✅ Rejestrować operacje według miejsc powstawania kosztów (zespół 5)

28. ✅ Rozliczać koszt wytworzenia produktu, ustalać produkcję w toku oraz zmianę stanu produktów

29. ✅ Zamykać krąg kosztów w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym

30. ✅ Analizować zestawienia obrotów i sald, zamykać księgi, sporządzać polecenia księgowania, przygotowywać wydruki

31. ✅ Przenosić konta wynikowe na wynik finansowy

32. ✅ Ustalać zaliczki na podatek dochodowy, w tym wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów i przychodów (trwałe i przejściowe), tzw. koszty i przychody statystyczne

33. ✅ Wprowadzać salda do bilansu i rachunku zysków i strat z wykorzystaniem arkuszy Excela

34. ✅ Poznasz Zasady sporządzania informacji dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień

35. ✅ Rozliczać wynik finansowy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników

36. ✅ Poznasz zasady wprowadzania leasingu do ksiąg, rozliczania usług budowlanych, ustalania zasadności założenia kontynuacji działania, przekształcania danych porównawczych i podstawy innych zagadnień zaawansowanych.

⚠️ Dodatkowy moduł: Rozpoczęcie pracy z programem Optima oraz Symfonia Finanse i Księgowość pozwoli Ci na zapoznanie się z tymi programami.
Żaneta Łuczak
samodzielna księgowa
/
Jakiś czas temu zaczęłam obserwować stronę doradca księgowego i okazało się, że jest tam cały wachlarz tematów do wyboru które można wykorzystać w pracy. (z racji wykonywania zawodu).
Więc jak tylko usłyszałam o kursie a były dwa "Bilansista i GK" to ostrożnie podeszłam do tematu i powiedziałam sobie że najpierw bilansista bo nie wiem czy mi się spodoba forma prowadzenia kursu.
No i wpadłam. Okazało się, że kurs oprócz tego że podniósł moją samoocenę to pomógł mi spiąć wiedze w pewną całość.
Najpierw teoria, ale był zapał do nauki więc powiedziałam sobie: " że przebrnę " i nagle olśnienie że przecież czytałam UoR, a jednak nie do końca ze zrozumieniem, a kurs w zrozumiały sposób podkreślił i uwypuklił rzeczy istotne.
Przeszliśmy do części praktycznej i nagle dużo rzeczy stało się prostsze już wiem co z czym porównywać i na co jeszcze mocniej zwrócić uwagę. Bardziej pewnie podchodzę do swojej pracy bo wiem już teraz, że robię to dobrze.
Kolejna rzecz to czas " który nie jest z gumy " a kurs możemy w każdej chwili obetrzeć nie wychodząc z domu. Powtórzę, że jestem na kursie Bilansisty a materiał udostępniony jest w takich dawkach, że nie potrafi zniechęci nikogo bo jest w KRÓTKICH lekcjach więc z przyjemnością się go ogląda. Kurs bilansisty to dla mnie udział w wyścigu w maratonie a skoro stanęłam na stracie to podjęłam wyzwanie i nawet kiedy upadnę do wstanę i dobiegnę do mety. Czy polecam innym kurs hmm.. Poleciłam.I mam nadzieję, że wkrótce z niego skorzystają. Nie spodziewałam się również tego że, będą organizowane spotkania które jeśli mamy problemy w pracy to możemy je rozwiązać we wspólnym gronie pod okiem specjalisty.  
Opinie uczestników:
Anna Janusek
główna księgowa
Moim głównym celem jest oczywiście poprawne sporządzenie sprawozdania finansowego, poprawne rozliczenie podatkowe firmy, ale także wspomaganie zarządu w podejmowaniu najbardziej optymalnych decyzji z punktu widzenia korzyści finansowych.
Tematy, które są poruszane w kursie porządkują moją dotychczasową wiedzę, jednocześnie uzupełniając ją; szczegóły, a także pozwalają mi na zdobycie nowych kompetencji. Bardzo podoba mi się podejście praktyczne, a przede wszystkim; zwrócenie uwagi przez główną
księgową- dyrektora finansowego na te aspekty, wspomagać zarząd w kierowaniu firmą, np.
zarządzanie gospodarką materiałową.
Materiały w kursie; prezentowane są w sposób dla mnie jasny i zrozumiały.
Najpierw zaczęliśmy od porządnej powtórki, co pozwala na maksymalne wykorzystanie wiedzy kursu.
Polecam kurs osobom, które chcą zrobić duży krok do przodu i rozwinąć skrzydła.
Moja rada - samodyscyplina i regularne przerabianie lekcji, wtedy Wasz krok będzie ogromny.
/
Monika Kawalec
Doradca Podatkowy
Właściciel ACCF Biuro Księgowości i Doradztwa Podatkowego w Krakowie
/
Jestem doradcą podatkowym od 13 lat. Olbrzymią rolę kładę od samego początku na rozwój zawodowy oraz ciągłe doskonalenie zawodowe.
Blogiem Pani Karoliny zainteresowałam się przez przypadek – szukając rozwiązań problemu księgowego. Tam natrafiłam na wiele bardzo ciekawych lekcji z których bardzo dużo skorzystałam. Następnie dotarłam do grupy na Facebooku ekspert rachunkowości którą również prowadzi Pani Karolina. Zauważyłam że udostępnia wiele bardzo ciekawych materiałów które są przydatne w praktyce księgowego. W ten sposób dowiedziałam się o kursie „Główny księgowy dyrektor finansowy”. Zastanawiałam się co tak naprawdę może mi dać uczestnictwo w tego typu kursie na moim etapie rozwoju zawodowego? Jednak podjęłam decyzję że z niego skorzystam bo nigdy wcześniej nie uczestniczyłam w tego typu kursie online.
Jestem z kursu bardzo zadowolona. Regularnie poza materiałami powtórkowymi które z chęcią odsłuchałam na początku kursu, regularnie pojawiają się nowe lekcje i każda z nich bardzo zrozumiały sposób na poziomie praktycznie każdego etapu rozwoju zawodowego przedstawia problemy z którymi spotykamy się na co dzień. Materiały są przygotowane w bardzo przystępny sposób. Po każdej lekcji chciałoby się wiedzieć więcej i więcej.
Z uwagi na wykonywany zawód podchodzę do tematu księgowości od strony bardziej podatkowej więc bardzo zafascynował mnie profesjonalizm Pani Karoliny od strony księgowej, co skłoniło mi do uczestnictwa w kursie. Okazało się to bardzo dobrą decyzją. Poza materiałami w formie video a także różnego rodzaju plikami tekstowymi pomocnikami w postaci arkuszy lub wytycznych, w czasie kursu dla uczestników przewidziane jest są również inne bonusy dzięki czemu część opłaty zwraca się natychmiast. Moim ulubionym bonusem jest oczywiście program do sprawozdań finansowych Novator, który sumie używałam już przed zapisaniem się na kurs a którego współtwórcą jest również Pani Karolina. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem że kurs spełni oczekiwania zarówno księgowych z wieloletnim doświadczeniem jak i również osób początkujących.
Każdy kto chce się rozwijać a księgowość jest jego pasją na pewno poczuję się dużo pewniej po ukończeniu kursu mając świadomość jaki ogrom wiedzy zostało mu przekazany. Dodatkowym atutem jest to ze każdą lekcję można odtworzyć tyle razy ile jest potrzeba a nauka odbywa się online, wygodnie w domu lub innym miejscu , tam gdzie akurat mamy czas i ochotę na naukę.
Daję 5 na 5.
O moim uczestnictwie w kursie zdecydowała chęć usystematyzowania i poszerzenia wiedzy z zakresu rachunkowości, ale i mnogość zmian w ustawach, jakich w ostatnim czasie doświadczamy.
I rzeczywiście zakres kursu szeroko omawia pogrupowany w przejrzysty sposób materiał, podkreślenia jednak wymaga fakt, że sposób w jaki Pani Karolina Kaszubowska przekazuje i objaśnia treść ustaw, sposób w jaki popiera przykłady praktyczne konkretnymi artykułami, wywarł na mnie ogromne wrażenie i sprawił, że dziś czytanie ustaw uważam za podstawę warsztatu księgowego.
Kurs nie jest prosty, wymaga samodyscypliny, wymusza konieczność wyrobienia w sobie umiejętności zarządzania własnym czasem, jednak dzięki profesjonalnym podpowiedziom Prowadzącej, która cały czas swoją grupę mobilizuje i motywuje do działania, wszytko okazuje możliwe.
Dzięki dostępnym materiałom audio oraz pdf do każdego obszaru można wrócić w dowolnie dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
Wszystkim, którzy chcą zadbać o własny rozwój, prowadzony przez Panią Karolinę Kaszubowską kurs serdecznie polecam.

Anna
główna księgowa


Na kurs do Pani Karoliny trafiłam dzięki stronie na facebooku : “Karolina Kaszubowska – doradca księgowego”. Tu odnalazłam bardzo przydatne materiały dotyczące księgowości. Wkrótce pojawiła się informacja o możliwości zakupu kursu głównego księgowego. Biorąc w nim udział doszłam do wniosku iż chciałabym usystematyzować wiedzę od podstaw. Wówczas trafiłam na kurs bilansisty. Zapoznaje on z zasadami rachunkowości wraz z praktycznymi przykładami. Ponadto zapoznaje ze szczegółowym wyjaśnieniem z planem kont. Uczy jak wprowadzać dokumenty księgowe na przykładzie programu finansowo-księgowego “Rewizor GT”. Pokazuje jak prawidłowo powinno uzgadniać się konta księgowe i jakie prace należy wykonać na koniec roku. Wszystkie zagadnienia są poruszane w sposób profesjonalny. Materiały w kursie; prezentowane w sposób jasny i zrozumiały.
Tematy, które są poruszane w kursie uzupełniają oraz porządkują moją dotychczasową wiedzę.
Polecam kurs wszystkim osobom, które planują zacząć pracę w księgowości oraz tym ,które mają już jakiś staż.


Dorota
samodzielna księgowa w biurze rachunkowym
wYBIERZ DOGODNĄ DLA SIEBIE OPCJĘ
Masz pytania?
Wyślij do nas wiadomość na:

doradcaksiegowego@gmail.com